فن KDK

فن KDK فن KDK برند ژاپنی است، فن KDK دارای محصولات با کیفیت و کمیت بالا است که به دلیل این کیفیت بالای خود به شهرت رسیده است، فن KDK امروزه پیشتاز تولید انواع فن های تهویه خانگی بی صدای برقی خود را در بین انواع برند هواکش خانگی مطرح کرده است.

Read More