فن آکسیال BVN

هواکش BVN فن آکسیال با قاب گرد BVN از نوع موتور فن هایی با روتور بیرونی هستند ، این موتور ها دارای خصوصیاتی از قبیل : ساختار کوچک ، نصب آسان ، کاهش مصرف انرژی و راندمان بالا هستند. فن آکسیال با قاب گرد BVN  در یک نوع موجود می باشند : موتور فن تک

Read More