فن ضد اسید

فن ضد اسید در فن ضد اسید هوا از یک طرف مکش و از سمت دیگر به بیرون پرتاب میشود و بیشترین کاربرد را جهت انتقال هوای اسیدی و ذرات مضر موجود در کارخانه ها، محیط های اسیدی، آزمایشگاه ها و … دارا می باشد. در اماکنی که نیاز به تخلیه هوا شامل ذرات و

Read More