تعمیر هواکش

تعمیر هواکش امروزه با توجه به کمبود نقدینگی اغلب شرکت ها جهت تامین فن های سوخته موجود در شرکت ها رو به تعمیر هواکش، تعویض بلبرینگ، تعویض شفت، سیم پیچی هواکش، تعمیر فن، سیم پیچی انواع فن، تعمیرات هواکش، بالانس فن آورده اند که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

Read More