هواکش زیلابگ

هواکش زیلابگ فن آکسیال با قاب گرد ZILABEG سری FTP از نوع موتور فن هایی با روتور بیرونی هستند، این موتور ها دارای خصوصیاتی از قبیل : ساختار کوچک، نصب آسان، کاهش مصرف انرژی و راندمان بالا هستند. فن آکسیال با قاب گرد ZILABEG  سری FTP در دو نوع موجود می باشند : موتور فن تک

Read More