فن بین کانالی

فن بین کانالی فن بین کانالی مطابق استانداردهای اروپا و مطابق با آخرین کیفیت و تکنولوژی روز دنیا جهت تخلیه هوا و یا هوارسانی در کانال ها ساخته شده و دارای بالاترین راندمان است. منحنی های عملکرد فن های بین کانالی نشان دهنده این هستند که میزان هوادهی مناسب و راندمان بالایی در تخلیه هوای

Read More