فن فشار مثبت

فن فشار مثبت

فن فشار مثبت نوعی فن است که به ‌منظور کنترل و کاهش دود در هنگام آتش سوزی قابل استفاده است، اساس کار این نوع فن ایجاد اختلاف فشار در دو محیط آلوده به دود و محیط سالم است. در واقع این سیستم با افزایش فشار هوا درون راه پله‌ ها سبب شده تا در مواقع آتش سوزی، محل فرار افراد و ساکنین فاقد دود باشد، فن فشار مثبت نوعی فن است که مورد تایید آتش نشانی است.