R2E220-RB06-01

R2E220-RB06-01 AC centrifugal fan Motor: M2E068-CF این نوع فن سانتریفیوژ رادیال بکوارد ، تولید معتبرترین کمپانی فن در دنیا در کشور آلمان است. این نوع هواکش ebmpapst بیشتر در تابلو برق ها ، پنل ها ، کولرهای صنعتی و اواپراتورها ، مرغداری ها استفاده می شود.   ابعاد ۲۲۰ میلیمتر ولتاژ ۲۲۰Ac ولت ۵۰HZ تمام

Read More